Impressum

ALKLA Sp. z o. o. 

ul. Braniborska 14
53-680 Wrocław

NIP 898-22-63-158

KRS 0000880391